Blog-ethos

Det primære formål med Idealismekredsens blog er at fungere som informations- og diskussionsforum for kredsens medlemmer og for andre med interesse i tysk idealisme. Sekundært er bloggen ment som et værktøj til at profilere og promovere Idealismekredsen og studiet af den tyske idealisme.

I udgangspunktet kan alle frit kommentere på alle indlæg, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Kredsens styregruppe, hvilket i praksis vil sige den blogansvarlige, forbeholder sig dog retten til at fjerne kommentarer, der vurderes at overtræde gældende dansk lovgivning. Det forventes at såvel indlægsskribenter og kommentatorer udviser almindelig pli og omtanke. Eller med Kants ord: Det forventes, at andre mennesker behandles ikke blot som midler, men også altid samtidigt som mål i sig selv.

Ønsker man at bidrage til bloggen skal man maile til blog[snabela]idealismekredsen.dk og enten

 • medsende et indlæg og ansøge om at få det publiceret eller
 • ansøge om at blive bidragyder til eller forfatter på bloggen*

Kredsens styregruppe vil derefter, på mere eller mindre idiosynkratisk vis, tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

————————
*En bidragyder kan skrive indlæg, men skal have disse godkendt af administratoren inden de publiceres. En forfatter kan både skrive og publicere indlæg uden at behøve ledelsens godkendelse.

2 Comments

 1. Anders Dirksen:

  Jeg vil høre om der en som på let overskuelig måde kan beskrive Heideggers begreb om “formal indikation”. Jeg er stødt på ordet et par gange igennem den danske oversættelse af Sein und Zeit, men jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det.

  på forhånd tak

 2. filoffen:

  Hej Anders

  Skønt der er mange af os der læser/har læst Heidegger, så er jeg ikke sikker på, at vi tyske idealister er de rette at spørge om Heidegger. Vores læsning af manden er uværgeligt farvet af vores idealistiske baggrund. Men jeg skal lade dit spørgsmål tilflyde nogen,. der muligvis kan besvare det.

  Venlig hilsen
  Carsten

Leave a comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image