Reminder – Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 26. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit

Reminder Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 5. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: J.G. Fichte: Das System der Sittenlehre, § 16.

Reminder- Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 19. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekst: I. Kant: Kritik der praktischen Vernunft, 2. Hauptstück (AA 5:57-64) og Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, Vorrede + Erstes Stück (AA 6:3-53).

Kredsens forårsprogram 2019

Gode idealister

Så er Idealismekredsen i Aarhus klar med programmet for foråret 2019.

Som tidligere meldt ud er emnet for forårets Kredsmøder “ondskab i den tyske idealisme”, og Kredsens Inderkreds har på den baggrund udvalgt relevante tekster af Kant, Fichte, Schelling, Hegel og Kierkegaard, samt fundet dygtige og vidende oplægsholdere til at præsentere teksterne.

Derudover byder foråret på besøg fra Freiburg og London i forbindelse med et seminar om “Man and Nature: German Idealism in the Age of the Anthroprocene”.

Datoer, tidspunkt og sted for forårets arrangementer er som følger (programmet kan også downloades her i pdf-format):

Idealismekredsen i Aarhus – program foråret 2019
Emne: Ondskab i den tyske idealisme

Tirsdag den 19. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekst: I Kant: Kritik der praktischen Vernunft, 2. Hauptstück (AA 5:57-64) og Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, Vorrede + Erstes Stück (AA 6:3-53).

Tirsdag den 5. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: J.G. Fichte: Das System der Sittenlehre, § 16.

Tirsdag den 26. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit

Fredag den 5. april, kl. 09-17, Mødelokale 2, Studenternes Hus, Aarhus, heldagsseminar: Man and Nature. German Idealism in the Age of the Anthroprocene
Oplægsholdere: Prof. Dr. Lore Hühn (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg); Dr. Daniel Whistler (Royal Holloway, University of London); M.A. Philip Höfele (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) m.fl.

Tirsdag den 23. april, kl. 19-22, Mødelokale 2.2, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Jørgen Huggler
Tekst: G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes: „Das Gewissen. Die schöne Seele, das Böse und seine Verzeihung“

Tirsdag den 21. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Niels Wilde Langballe
Tekst: Søren Kierkegaard: Begrebet Angst, Caput 1.

Udgaver af de tyske tekster vil blive gjort tilgængelige på Kredsens hjemmeside. Oversættelser samt Kierkegaard-teksten må deltagerne selv anskaffe sig. Som forberedelse kan man med fordel orientere sig i de første tre kapitler i Peter Dews The Idea of Evil (Blackwell, 2008).

For spørgsmål eller yderligere information kontakt Kredsens sekretær Carsten Fogh Nielsen (cafo [at] edu.au.dk).

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Reminder – Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 04. december, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Lasse Porsborg Michelsen
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Fünfter + Sechster Hauptabschnitt (s. 278-306).

Reminder – Semestrets fjerde Kredsmøde

Tirsdag den 13. november, kl. 19-22, Møde-lokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Vierter Hauptabschnitt (s. 202-277).

Reminder – Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 30. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Dritter Hauptabschnitt: Zweite + Dritte Epoche (s. 123-201).

Reminder – Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 02. oktober, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Dritter Hauptabschnitt: Vorerinnerung + Erste Epoche (s. 57-123).

Reminder – Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 11. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Kristoffer Willert
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Vorrede, Einleitung samt Erster + Zweiter Hauptabschnitt (s. 3-56).

Kredsens efterårsprogram 2018

Gode Idealister

Så er programmet for efterårets møder endelig klar til at blive udsendt. Det har trukket en smule ud med at få de sidste oplægsholdere på plads og skaffe lokaler, men nu skulle alt være i orden. Programmet kan findes lige her, som en dejlig pdf-fil. Se desuden nedenfor.

Som tidligere annonceret skal Kredsen, efter en demokratisk flertalsbeslutning, læse Schellings System des Transcendentalen Idealismus.

Det forventes som sædvanligt at deltagerne i semestrets møder selv anskaffer sig de relevante tekster, i dette tilfælde System des transzendentalen Idealismus, gerne i Felix Meiners udgave, hvis sidetal der henvises til i programmet nedenfor. På engelsk findes en oversættelse af Peter Heath,System of Transcendental Idealism, udgivet af University of Virginia Press.

Første mødegang er allerede den 11. september, dvs. på næste tirsdag, så det kan blive lidt svært at nå at fremskaffe bogen i fysisk form. Generalsekretærens Sekretær har derfor lagt en pdf-version af originaludgaven af Schellings tekst (tak Google Books) på Kredsens hjemmeside (under Semestrets tekster), som man kan orientere sig i indtil man får fremskaffet en anden udgave.

Efterårets program er som følger:

Tirsdag den 11. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Kristoffer Willert
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Vorrede, Einleitung samt Erster + Zweiter Hauptabschnitt (s. 3-56).

Tirsdag den 02. oktober, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Dritter Hauptabschnitt: Vorerinnerung + Erste Epoche (s. 57-123).

Tirsdag den 30. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Dritter Hauptabschnitt: Zweite + Dritte Epoche (s. 123-201).

Tirsdag den 13. november, kl. 19-22, Møde-lokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Vierter Hauptabschnitt (s. 202-277).

Tirsdag den 04. december, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Lasse Porsborg Michelsen
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Fünfter + Sechster Hauptabschnitt (s. 278-306).

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær

Næste semesters program – anden runde

Gode idealister

Første afstemningsrunde om hvad Kredsen skal læse i efterårssemestret 2018 er overstået. Valgdeltagelsen var ikke overvældende (kun 15 ønskede at afgive deres stemme), men på trods af dette skilte to kandidater sig relativt klart ud fra resten:

 • F. W. J. Schellings System des transzendentalen Idealismus fik otte stemmer
 • Immanuel Kants ufuldendte “Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“, samt de prisvindende svar til den stillede prisopgave af hhv. Schwab, Reinhold og Abicht fik syv stemmer
 • Intellektuel anskuelse i den tyske idealisme: Kant, Fichte, Goethe, Schelling m.fl. fik fire stemmer
 • J. G. Fichtes Videnskabslære (systemet, ikke værket) læst via kortere introducerende Fichte-tekster fra 1790’erne, samt udvalgte afsnit fra System der Sittenlehre og Grundlage des Naturrecht fik tre stemmer
 • J. G. Fichtes politiske filosofi: Fichtes forsvar for den franske revolution samt relevante uddrag fra hans retsfilosofi, eventuelt suppleret med samtidige kommentarer og kritikker fik en stemme
 • Jens Baggesen: Udvalgte filosofiske skrifter, evt. suppleret med den omfattende korrespondance med Reinhold, Fichte m.fl. fik en stemme

I anden afstemningsrunde, der løber frem til fredag den 22. juni kl. 12, kan Kredsens medlemmer derfor vælge mellem enten Schellings System des Transzendentalen Idealismus eller Kants ufuldendte prisskrift om metafysikkens fremskridt + de øvrige besvarelser af den stillede prisopgave. I denne runde kan man kun stemme en gang

På Kredsens hjemmeside er der i sidebaren ude til højre netop blevet åbnet for anden stemmerunde . Ja, ja, Generalsekretærens Sekretær havde ganske vist kundgjort, at der allerede ville blive åbnet for anden runde i fredags, men sådan blev det altså ikke. Historiens kontingens greb ind i udviklingen i form af en gemen forglemmelse.

Gruss Gott

Generalsekretærens Sekretær

Carsten Fogh Nielsen

Afstemning om næste semesters program

Gode idealister

Det er blevet tid til at beslutte, hvad Kredsen skal beskæftige sig med i eftersemestret 2018. Som sædvanlig lægger Kredsens Inderkreds populistisk op til, at masserne forledes til at tro, at de har indflydelse på beslutningsprocessen via en afstemning på Kredsens hjemmeside-

I en tidligere mail til Kredsens medlemmer, på semestrets sidste Kredsmøde, samt en efterfølgende mail til medlemmerne blev der efterspurgt forslag. Det eneste reelle indkomne forslag er fra Kammerat Jon Rostgaard Boiesen, der foreslog Schellings System des transzendentalen Idealismus. Derfor består udvalget denne gang af sidste semesters forslag fratrukket vinderen af efterårets afstemning. Den samlede liste er således:

 • F. W. J. Schellings System des transzendentalen Idealismus.
 • Immanuel Kants ufuldendte “Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“, samt de prisvindende svar til den stillede prisopgave af hhv. Schwab, Reinhold og Abicht.
 • J. G. Fichtes politiske filosofi: Fichtes forsvar for den franske revolution samt relevante uddrag fra hans retsfilosofi, eventuelt suppleret med samtidige kommentarer og kritikker.
 • Intellektuel anskuelse i den tyske idealisme: Kant, Fichte, Goethe, Schelling m.fl.
 • J. G. Fichtes Videnskabslære (systemet, ikke værket) læst via kortere introducerende Fichte-tekster fra 1790’erne, samt udvalgte afsnit fra System der Sittenlehre og Grundlage des Naturrecht.
 • Jens Baggesen: Udvalgte filosofiske skrifter, evt. suppleret med den omfattende korrespondance med Reinhold, Fichte m.fl.

Lige som sidst vil afstemningen denne gang forløbe i to etaper:

 1. I en første, indledende runde, der løber fra i dag og frem til fredag den 8. juni kl. 12, kan Kredsens medlemmer vælge mellem alle de indsendte forslag. Der vil her være mulighed for at afgive to stemmer!
 2. På baggrund af resultatet af den indledende afstemning vil Kredsens medlemmer derefter i en anden runde, der løber fra fredag den 8. juni kl. 16 til fredag den 22. juni kl. 12, kunne vælge mellem de to mest populære forslag fra første runde. Her vil der kun være mulighed for at stemme en gang. I tilfælde af stemmelighed mellem mere end to forslag i første runde vil alle forslag med lige mange stemmer gå videre til anden runde.

På Kredsens hjemmeside er der i sidebaren ude til højre netop blevet åbnet for første afstemningsrunde

God fornøjelse med valghandlingen. Som selvfølgelig mest er en skueproces uden nogen reel betydning, da det politiske system er strukturelt biased, så det i sidste ende altid tjener Kredsens Inderkreds’ interesser.

Gruss Gott

Generalsekretærens Sekretær

Carsten Fogh Nielsen

Reminder: Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 15. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jørn Erslev
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Ironien efter Fichte og Ironien som behersket Moment (i Samlede Værker, Bind 1, s. 285-331).

Schelling-dag onsdag den 9. maj

Onsdag den 9. maj er Idealismekredsen og Forlaget Philosophia vært for to Schelling-relaterede arrangementer. Se plakaten ude til højre (kan downloades i pdf-udgave her) og/eller nedenstående oversigt.

 • Kl. 10-12 i lokale 1451-225: Gæsteforelæsning ved Professor Lore Hühn (Universität Freiburg), der vil tale om On Nature: Schelling and Goethe in Dialogue. Professor Hühn er en af verdens førende Schelling-forskere og er blandt andet præsident for det internationale Schelling-selskab, så alle opfordres til at møde op.
 • Kl. 14-16 i lokale 1467-615: Bogreception i anledning af Forlaget Philosophias udgivelse af Schellings Om den nyere tids historie. München-forelæsninger. I dagens anledning vil bogen kunne købes til en fordelagtig pris. Forlaget serverer desuden lidt vin og snacks.

Alle er velkomne til begge arrangementer.

Programændring + diverse informationer

En række idealismerelaterede informationer fra Kredsens Inderkreds:

 • Ph.d.-forsvar: Kredsens gode ven og faste mødedeltaqer Jesper Lundsfryd Rasmussen skal tirsdag den 8. maj forsvare sin ph.d. om Schelling. Det sker på Syddansk Universitet. Ønsker man at deltage i forsvarshandlingen kan man kontakte Anders Moe Rasmussen (filamr@cas.au.dk), der arbejder på at organisere fælles transport fra Aarhus til Odense
 • Programændring: Semestrets sidste Kredsmøde med Jørn Erslev Andersen er programsat til at løbe af stablen tirsdag den 8. maj. Da dette kolliderer med Jesper Lundsfryds ph.d.-forsvar (se ovenfor) har kredsen forhørt sig om muligheden af at flytte dette møde til en senere dato. Dette har Jørn indvilliget i. Semestrets sidste Kredsmøde er derfor blevet flyttet en uge til tirsdag den 15. maj kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet.
 • Forsker-besøg: Onsdag den 9. maj vil Kredsen få besøg af Prof. Dr. Lore Hühn, en af verdens førende Schelling-eksperter og den nuværende formand for der Internationale Schelling-Gesellschaft e.V.. Prof. Dr. Hühn er i Danmark i forbindelse med Jesper Lundsfryds ph.d.-forsvar, og har i den forbindelse sagt ja til også at gæste Idealismekredsen. Nærmere detaljer om tid, sted og emne følger snarest.
 • Bog-reception: Onsdag den 9. maj byder desuden på noget så sjældent som en dansk udgivelse af et af Schellings værker. Denne dag regner Forlaget Philosophia nemlig med at kunne afholde udgivelsesreception for den danske oversættelse af Schellings Zur Geschichte der Neuere Philosophie (oversat af Sune Liisberg). Nærmere detaljer følger senere, men der vil formodentligt blive budt på lidt til såvel ganen som halsen, ligesom der nok bliver mulighed for at købe nyudgivelsen til en fordelagtig pris.

Kant Week 2018

Gode Idealister

Kant-gruppen ved Aarhus Universitet afholder den årlige Kant-uge i begyndelsen af maj måned.
 • Fredag den 4. og lørdag den 5. maj fra kl. 10-16.30 er der masterclass med Jens Timmerman fra University of St. Andrews, der vil tale om ‘Kant’s Theory of Sympathy’.
 • Mandag den 7. maj kl. 10 giver Jens Timmermann en åben gæsteforelæsning om ‘Kant and the Supposed Right to Lie’.
 • Mandag den 7. maj fra kl. 13.15-16.40 og tirsdag den 8. maj fra kl. 10-16.40 løber en international workshop om Kant etik med oplæg ved danske og udenlandske Kant-tolkere af stablen.
Se det fulde program for Kant-ugen (her og den tilknyttede workshop (her) med information om tidspunkter, lokaler mm.
Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Reminder: Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 10. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Mia Skjold Tvede Henriksen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Indledning, Orienterende Betragtninger og Ironiens Verdenshistoriske Gyldighed (i Samlede Værker, Bind 1, s. 259-284).

Reminder: Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 20. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Capitel II, Capitel III og Tillæg (i Samlede Værker, Bind 1, s. 192-256).

 

Reminder: Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 20. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Benjamin Christensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Indledning og Capitel I (i Samlede Værker, Bind 1, s. 59-191).

 

Forårsprogrammet 2018

Så er Idealismekredsens program for forårssemestret 2018 på plads. Der er fire officielle Kredsmøder, hvor vi læser, diskuterer og forhåbentlig får en bedre forståelse af Søren Kierkegaards “Om Begrebet Ironi”. Programmet ses nedenfor, og kan desuden downloades her (som pdf i plakatformat) .

Tirsdag den 20. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Benjamin Christensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Indledning og Capitel I (i Samlede Værker, Bind 1, s. 59-191).

Tirsdag den 20. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Capitel II, Capitel III og Tillæg (i Samlede Værker, Bind 1, s. 192-256).

Tirsdag den 10. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Mia Skjold Tvede Henriksen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Indledning, Orienterende Betragtninger og Ironiens Verdenshistoriske Gyldighed (i Samlede Værker, Bind 1, s. 259-284).

Tirsdag den 8. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jørn Erslev
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Ironien efter Fichte og Ironien som behersket Moment (i Samlede Værker, Bind 1, s. 285-331).

Det forventes at deltagere i semestrets møder selv anskaffer sig Kierkegaards Om Begrebet Ironi. Den foreligger i et utal af udgaver, hvoraf den mest anvendte formodentlig er fra Samlede Værker, Bind I, s. 59-331. Værket er også tilgængelig online som del af Søren Kierkegaards Skrifter: http://www.sks.dk

For spørgsmål eller yderligere information kontakt Kredsens sekretær Carsten Fogh Nielsen (cafo [at] edu.au.dk).

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Følg også Idealismekredsen på Facebook: www.facebook.com/idealismekredsen